جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
  • موقعیت بندرکیاشهر
  • دسته بندی پروژه های ویلایی

توضیحات