Warning: Use of undefined constant EDD_PLUGIN_FILE - assumed 'EDD_PLUGIN_FILE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/winsetsdkja/public_html/wp-content/plugins/font-uploader/font-uploader.php on line 59
مارس 2017 - وین ست
نوشته شده توسط مدیر سایت

ضمانت نامه ویستابست

ضمانت نامه ویستابست

۱- پروفیل های یو پی وی سی تولیدی « ویستا بست » ، در برابر تمامی مشکلات و صدمات ناشی از عدم رعایت موارد فنی و کیفی تولید پروفیل که منجر به تغییر رنگ فاحش، انحنا، شکستگی، ترک، تغییر شکل )دفرمه شدن( در پروفیل می شود، تا پایان تاریخ انقضا این ضمانت نامه مورد تضمین  شرکت بیمه آسیا بر اساس قرارداد شماره ۰۱/۸۹/۶۴۱۱۰۰۱ می باشد.

۲- عدم استفاد ه از پروفیل تقویتی گالوانیزه مناسب یا عدم استفاده از آن در داخل پروفیل  و نیز هر گونه نواقص ناشی از عدم استفاده از ماشین آلات مونتاژ مناسب و استاندارد و رعایت نکردن اصول صححیح انبارداری در کارگاه مونتاژ، شامل ضمانت نمی شود.

۳- استفاده از قطعات متفرقه و غیر استاند ارد در خصوص ساخت و نصب پنجره ها، مانند کانکتورها، نوارهای آبندی، لاکینگ پلیت ها، پل ها و فیلر های زیر شیشه و غیره، باعث عد م ضمانت خواهد شد.

۴- رعایت نکردن شرایط استاندارد در انتخاب و استفاده از پیچ ها برای نصب پروفیل تقویتی، خارج از شرایط ضمانت می باشد.

۵- در صورت استفاده از اتصالات نامناسب در نصب و وارد آمدن ضربه و فشار به پروفیل و جداسازی روکش محافظ در زمان نامناسب، شامل ضمانت نمی شود.

۶- هر گونه ضایعات ناشی از استفاده نامناسب، نگهداری و به کارگیری از منابع رادیو اکتیو، امواج الکترو مغناطیس، مواد شیمیایی و شعله مستقیم در مجاورت پروفیل، شامل ضمانت نمی گردد.

۷- هر گونه ضایعات ناشی از نشست ساختمان و بروز بلایای طبیعی مانند: سیل، زلزله و… شامل ضمانت نمی شود.

۸- هر گونه به کارگیری و مونتاژ پروفیل های غیر تولیدی « ویستا بست » ، در کنار پروفیل های این شرکت خارج از ضمانت می باشد.

۹- پروفیل های الوان و لمینیت، شامل ضمانت نمی باشد.

۱۰-  حوادثی که در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد، خارج از ضمانت است.

۱۱- ضمانت های مخدوش، فاقد اعتبار می باشند و هر گونه جعل و سوء استفاده از این ضمانتنامه پیگرد قانونی دارد.

۱۲- این ضمانت نامه تا ده سال پس از تاریخ نصب، اعتبار دارد و بدون مهرو امضا فروشنده فاقد اعتبار می باشد

 

نوشته شده توسط مدیر سایت

حضور وین ست در یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

حضور وین ست در یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی درب و پنجره و صنایع وابسته از تاریخ ۲۸ لغایت ۳۱  اردیبهشت ۹۵ در محل دائمی نمایشگاه های رشت برگزار شد. که آقای شاهین مدیر شرکت فورنکس تولید کننده یراق آلات upvc ترکیه از غرفه وین ست در یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان رشت بازدید کردند. ضمن تایید استاندارد پنجره های تولید شده همراه همیشگی شرکت وین ست بوده اند.

نوشته شده توسط مدیر سایت

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۳

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۳

کاربرد نانو در صنعت پنجره

کاربرد نانو

عایق حرارتی:
استفاده از عایق حرارتی در نمای خارجی، هم از نظر هزین ههای سرمایه گزاری برای ساختمان سازی جدید و بازسازی ساختما نها و هم از نظر هزین ههای عملیاتی از عوامل ضروری در
اقتصاد ساختمان است. تنها در آلمان قریب به ۶ میلیارد متر مربع سطوح نما وجود دارد که تقریباً ۸۰۰ میلیون متر مربع از آن سطوح پنجره است و این در حالی است که بخش بزرگی از آن نیازمند بازسازی است. در اروپای غربی بازار عایق حرارتی در صنعت ساختمان تقریبا ۶ میلیارد یورو تخمین زده م یشود.

پنجر هها و جداره ها :

شیشه به دلیل شفافیت و مقاومت بالا با هر شکل و رنگی به عنوان مصالح ساختمانی برای پنجره و نما شناخته شده است. البته لکه دار شدن سریع، انعکاس نامطلوب و عملکرد بد آن به عنوان یک عایق حرارتی، از نکات منفی آن است. پوش شهای نانویی این خواص منفی را به طور قابل ملاحظ های کاهش م یدهند و بدین وسیله زمین ههای عملکردی جدیدی را برای نمای شیش های
به ارمغان م یآورد. برای مثال:

* بهبود حفاظت از حرارت با استفاده از پوش شهای ذخیره کنند هی انرژی (Low- E)
* شیشه ضد آفتاب (حفاظت در برابر آفتاب) با استفاده از شیش ههای رنگ متغیر (الکتروکرومیک)
* بهبود استفاده از نور روز با به کارگیری آرایش یکنواخت میکروآین های
* خود تمیز شوندگی با استفاده از پوشش فوتوکاتالیستی
* پوش شهای ضد انعکاس با استفاده از لای هی SiO2 نانو حفره

پوش شهای ضد انعکاس:
از پیشرف تهای قابل عرضه در بازار، پوش شهای ضد انعکاس برای شیشه های مسطح است که افزایش انتقال نور بیشتری دارند و برای نمونه در کلکتورهای خورشیدی و یا جداره شیش ههای ساختمان کاربرد دارند. شرکت آلمانی مرک Merck)  یکی از تولیدکنندگان صنعتی این نوع شیشه است که خاصیت ضد انعکاسی در شیشه را با استفاده از نوعی پوشش نانو حفره انجام میدهد. انتظار میرود که با این روش اتلاف انعکاسی نور )نوری که بهوسیله ی بازتابش به بیرون منعکس م یشود( در پانلهای شیش های به طور معمول از ۸درصد به ۲درصد کاهش م ییابد.

پنجر ههای هوشمند:
واژ هی پنجره هوشمند به پانل شیشه ای اطلاق م یشود که بسته به نوع تأثیرات محیطی، خواص خود را خصوصا در مورد انتقال نور میتواند تغییر دهد. بدین منظور از مواد کروموژنیک استفاده م یشود که رنگ یا شفافیت خود را م یتواند با توجه به محرکهای )عوامل( برگشت پذیر فیزیکی یا شیمیایی تغییر دهد. شیشه مسطح، سالانه در سرتاسر جهان با ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ۱۵ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دلار امریکا به فروش م یرسد. بنابراین حتی اگر این پنجر ههای هوشمند فقط بخشی از بازار را هدف قرار دهد، انتظار م یرود که درآمد حاصل از آن بسیار زیاد باشد.
این گونه شیش هها م یتوانند به عنوان جایگزین برای انواع سیست مهای سایه از قبیل سیست مهای ضد تابش و پرد هها در نظر گرفته شود. شیش ههای هوشمند از طریق فناور یهای مختلفی تولید م یشوند که این فناور یها تا حد زیادی مبتنی بر استفاده از نانو مواد و سیست مهای پوششی نانو مقیاس است. البته این گونه شیش هها به دلیل هزینه بالا و نیز مشکلات فنی تاکنون کاربرد گسترده
تجاری نداشته است ولی می توان به شرک تهای تولید کننده این نوع شیشه مانند Econtrol-glass و Gesimat اشاره داشت.
همچنین با نوآوری دیگری که دانشگاه کاسل آلمان ارائه کرده است، در آینده سیست مهای ضد تابش صنعتی کنار گذاشته میشود و گرما و روشنایی روز در ساختمان بهتر تأمین م یشود. این نوآوری مبتنی بر سلو لهای میکرو آین های است که از میلیاردها عنصر منفرد تشکیل شده است که در فضای بین جداره شیش های و عای قهای مرسوم قرار م یگیرد. بدین ترتیب نور مستقیم به درون اتاق هدایت م یشود و نور اضافی )آزار دهنده( به بیرون منعکس م یشود.

– See more at: https://winset.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-3/#sthash.eZIAMtU3.dpuf

نوشته شده توسط مدیر سایت

توری آلومینیومی ثابت و لولایی انواع درب و پنجره دوجداره

توری آلومینیومی ثابت و لولایی انواع درب و پنجره دوجداره

توری آلومینیومی ثابت و لولایی دوجداره

توری آلومینیومی ثابت و لولایی انواع درب و پنجره upvc

tori950116 توری آلومینیومی ثابت و لولایی انواع درب و پنجره دوجداره

توری آلومینیومی ثابت و لولایی انواع درب و پنجره دوجداره

 با وجود پیدایش انواع مدرن توری های پلیمری و پلاستیکی ، توری های ثابت و لولایی آلومینیومی هنوز علاقمندان خود را حفظ کرده است.

توری های آلومینیومی با قاب و توری آلومینیومی (همان توری های قدیمی) :

این نوع توری های در سه حالت کشویی، لولایی و فیکس قابل استفاده می باشد که به راحتی قابل برداشت و شستشو و نظافت می باشد و درهر نقطه از شهر قادر به تعویض و ترمیم این گونه توری ها می باشید

– See more at: https://winset.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%88-%d9%84%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%b1/#sthash.BKxExdm7.dpuf

نوشته شده توسط مدیر سایت

عایق حرارتی صوتیupvc

عایق حرارتی صوتیupvc

عایق حرارتی و صوتیupvc

عایق حرارتی و صوتی

19350116upvc window 300x264 عایق حرارتی صوتیupvc

عایق حرارتی صوتیupvc

Cabot Nanogel GmpH ، در یک شهرک صنعتی در هوخست (منطق های در فرانکفورت)، ماده هواژل سیلیسی بسیار شفاف و متخلخلی را تولید کرده است که با نام Nanogel® به بازار عرضه شده است. در اثر تخلخل بسیار بالای این ماده، رسانایی گرمایی و سرعت صوت در هوا کاهش م ییابد، به این دلیل Nanogel® عایق خوبی برای صدا و حرارت است. Nanogel® به طور دائم مقاوم به آب، رطوبت و کپک است. به خاطر این ویژگ یها، Nanogel® جایز هی ۱۰« محصول برتر ساختمان سبز » مجل هی صنایع پایدار ۸ را دریافت کرد. Nanogel® به دلیل عبوردهی نور، باعث صرفه جویی در انرژی و استفاده از روشنایی طبیعی م یگردد و برای نماهای بیرونی و در مکا نهایی مثل موز هها، استادیو مها، نورگیرها، پارتیش نها یا سیست مهای دیواری کامل مناسب هستند.

پان لهای عایق از جنس ورق ههای دوجدار هی پلی کربنات است که بین آ نها ب هوسیل هی Nanogel Aerogel شفاف ساخت شرکت Cabot پر شده است که به عنوان یک عایق مطلوب حرارت و صدا عمل م یکند و باعث ایجاد یک پس زمین هی نور مناسب شده و انتشار نور را به نحوی د لپذیر ممکن م یسازد.

خواص عایقی خوب Nanogel® و به ویژه وزن کم آن، ایجاد ساختارهایی انعطاف پذیر با دیوارهایی دارای مقاطع نسبتا باریک را ممکن م یسازد. تاکنون انواعی از کاربردهای عملی آن در نمای بیرونی خانه و آپارتمان، در Schwabing مونیخ (بخشی در قسمت شمالی مونیخ) یا یک مرکز رسانه در Briisous-Forges )شهری در فرانسه( به مرحل هی اجرا درآمده است.

– See more at: https://winset.ir/%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8cupvc/#sthash.tqoUwfWK.dpuf

نوشته شده توسط مدیر سایت

کنترل نور بر اساس آرایش میکروآین های (میکرو انعکاسی)

کنترل نور بر اساس آرایش میکروآین های (میکرو انعکاسی)

کنترل نور بر اساس آرایش میکروآین های

کنترل نور بر اساس آرایش میکروآین های (upvc)

0116 upvc window 300x196 کنترل نور بر اساس آرایش میکروآین های (میکرو انعکاسی)

کنترل نور بر اساس آرایش میکروآین های (میکرو انعکاسی)

با پیشرفتهای نوآورانه صورت گرفته در دانشگاه کاسل در حوزهی فناوری نانو، در آینده سیستمهای ضد تشعشع متعارف زیادی به وجود م یآید که متضمن تنظیم حرارتی ساختمان و فراهم کردن روشنایی بهینه در روز است. این نوآوری بر اساس مد لهای میکروآین های به وجود م یآید که متشکل از میلیاردها عنصر منحصر به فرد بوده که بین عای قهای مرسوم پنجر هها قرار م یگیرند. این جدار هها نور را به داخل اتاق هدایت کرده و تشعشع آزار دهنده را بازتابش م یکنند. این نوع «پنجر هی پویای کنترل کننده نور » مقرون به صرفه، بسیار با دوام، نیازمند مراقبت کم و ذخیره کنند هی انرژی است. عناصر آین های (انعکاسی) به دلیل کوچکی ساختار، به عنوان یک جسم منفرد با چشم قابل مشاهده نیستند. در نتیجه، بسته به موقعیت آینه، اثر نوری، کم و بیش تغییر م یکند. به واسط هی این پیشرفت Pro.Dr.Hartmut و Pro.Dr.-Ing. Jϋrgen Schmid از دانشگاه کاسل «جایز هی اروپا برای بهترین نوآوری »۲۰۰۶ را دریافت نمودند. این جایزه در جهان حرف های، مثل «جایز هی نوبل » هنر اروپا برای پژوه شهای کاربردی است. پژوهشگران دانشگاه کاسل، به عنوان بخشی از پروژ های که ب هوسیل هی «بنیاد محیط زیست آلمان » پشتیبانی مالی م یشود، به طور مشترک با شرکت ” von Waitz’sch Beteiligungen “، یک نمون هی اولیه را برای اولین بار ایجاد کردند. کاربردهای زیر م یتواند ب هوسیل هی این فناوری جدید شناخته شود:

  • پنجر ههای فعال در ساختما نها و سیست مهای سیار
  • فن آوری جدید تهویهی هوا
  • تمرکز نور خورشید در فتوولتائیک برای نمای ساختمانها.
  • نمای ظاهری به عنوان صفحه نمایش بزرگ.
  • نور چراغ جلوی هوشمند در سیست مهای سیار.
  • تنظیمات رنگ برای اتا قها و نماها.
  • نمایشگرهای لامپی هوشمند (فرمان نور مصنوعی).

چال شهای آینده برای کاربردهای گسترده، در مورد توسعه فرآیندهای تکنولوژی مقرون به صرفه و بزرگ مقیاس و استفاده از مواد کم هزین هی مناسب است.

– See more at: https://winset.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%a2%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%db%8c/#sthash.hMIIFSlj.dpuf

نوشته شده توسط مدیر سایت

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۲

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۲

کاربرد نانو در صنعت پنجره

کاربرد نانو

panjarehnano12 300x249 مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز2

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۲

۱٫ مصالح ساختمانی سیمانی

بتن (یک محصول مصنوعی ساخته شده از سیمان، مکم لهای بتن مانند شن، ماسه یا اسپلیت و آب) با تولید سالانه بالغ بر ۱۰ میلیارد تن در سراسر جهان، فراوانترین کالایی است که بهوسیله ی بشر تولید میشود و مه مترین مصالح ساختمانی است که در ساخت و سازها بکار میرود.
افزایش مقاومت در بتن به ساختار بلورین آن بستگی دارد که اندازه آن تنها چند نانومتر است. در سا لهای اخیر و با شروع بهسازی مواد در حوزه مصالح ساختمانی سیمانی، نانومواد به عنوان مواد مکمل در مصالح کاربرد دارد. فناوری نانو از طریق به کارگیری نانوپودرها به عنوان مواد مکمل در مخلوط سیمان باعث بهبود در مقاومت، استحکام و فرآیندپذیری مصالح شده و تغییر در خواص دیگری مانند حفاظت الکترومغناطیسی، محافظت گرمایی، کنترل هدایت حرارتی، تغییر رنگ و واکن شهای کاتالیستی م یگردد.
از جمله مواد مکمل برای بهینه کردن خواص ملات بتن در مقیاس نانو م یتوان به اکسیدهای فلزی نانو مقیاس (برای مثال دی اکسید سیلیکون کلوئیدی ۱) یا کوپولیمرهای بلوکی (که به صورت تجاری تولید میشوند) اشاره نمود. با استفاده از دی اکسید سیلیکون کلوئیدی که اندازه ذرات آن به طور معمول در محدوده ۵ تا ۳۰ نانومتر است، استحکام و مقاومت بتن در برابر خوردگی اسیدی افزایش م ییابد. البته این اثر اصولاً به میزان سطوح فعال سیلیس و توانایی ترکیب با عناصر سیمان، بستگی دارد که بتواند پس از واکنش، محصولی با استحکام بیشتر به وجود بیاورد. سرعت و شدت واکنش نیز مانند ترکیبات شیمیایی اصلاح شده سیمان، تأثیرات مثبتی بر روی بتن ایجاد م یکند.

یکی از زمینه های پژوهشی جالب توجه، مواد تغییر فاز دهنده ( PCM ) هستند، که در ترکیب مصالحی چون گچ یا بتن اسفنجی (اتوکلاوی) قرار م یگیرند و عمل تنظیم دما در ساختمان را بهبود م یبخشند. بدین صورت که وقتی هوا سرد است PCM ها با گرمای تولید شده از طریق گرمای تراکم ( Condensation Heat )، نمای ساختمان را گرم م یکنند و در تابستان نیز گرمای موجود بهوسیله ی فرآیند ذوب مصرف شده و یک اثر خنک کنندگی در نمای ساختمان ایجاد میشود. PCM های با پایه پارافینی که در کپسو لهای پلیمری خیلی کوچک بسته بندی شد هاند، به خوبی در ترکیب مصالح پخش میشوند بدون اینکه بر خواص مکانیکی آ نها تأثیر بگذارند. PCM ها در حال حاضر برای مصالح مختلفی در بازار موجود هستند. مثلاً م یتوانند به عنوان مکمل برای تراشه ها )فلز یا چوب(، تخت ههای گچی یا بت نهای اسفنجی مورد استفاده قرار بگیرند. استفاده از فناوری نانو همچنین م یتواند باعث افزایش کارایی بتن الیافی شود. به طوری که پایداری و رفتار ساز های بت نهای تقویت شده با الیاف ب هوسیل هی فایبرگلاس و اتصالات عرضی با پلیمرهای نانوساختار به طور قابل توجهی بهبود م ییابد. اجزای بتن برای تقویت و ترمیم سازه، م یتواند با ابعاد کوچ کتر، وزن کمتر، ظرفیت حمل و دوام بیشتر تولید شوند. توسعه مصالح ساختمانی بتن از نظر اقتصاد و بهره وری، نیازمند درک درستی از ساختارها در مقیاس نانو است.

۲ . نمای بیرونی و بام ساختمان

فناوری نانو رو شهای زیادی برای بهبود خواص سطوح نمای ساختمان چه از نظر عملکرد و چه زیبایی عرضه م یکند. با استفاده از نانو مواد، خواص سطوح در برابر آب و ذرات گرد و خاک )ذرات کثیف( با تنوع نسبتا زیاد و به صورت دلخواه قابل تنظیم است، که از آن جمله م یتوان به سطوح آب دوست ( Hydrophilic )، سطوح آبگریز ( (Hydrophobic یا سطوح مقاوم در برابر روغن ( Oleophobic ) اشاره کرد. سطوح آب دوست در هنگام نفوذ رطوبت، یک فیلم آب یکنواخت به وجود م یآورند و از تشکیل قطره و در نتیجه تشکیل بخار بر روی جداره پنجر هها یا آین هها جلوگیری م یکنند. به لحاظ فنی ساخت سطوح ابر آب دوست ( Superhydrophil )، با استفاده از پوش شهای فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید Photocatalytic Titanium Dioxide) ) تحقق م ییابد، که در اثر فعالیت فوتوکاتالیستی ه مزمان با اثر بیولوژیکی، جلب کها، خزه ها، میکرو بها و جر مهای چسبیده به سطوح، از بین م یروند.

استفاده از پودر تیتانیم دی اکسید در مقیاس نانو، اثربخشی لایه را افزایش م یدهد و با توجه به کوچکی ذرات، از پخش نور جلوگیری م یشود، بنابراین با استفاده از آن در جداره پنجر هها شفافیت مورد نیاز این پوشش تأمین م یشود. در حال حاضر دامنه تولید سیستم پوششی فوتوکاتالیستی نسبتاً وسیع و شامل سطوح ابر آ بدوست است که در مثا لهای متنوعی چون آیینه، پنجر ههای خود تمیز شونده، قاب پنجر هها یا آجر )سفال( استفاده م یشود.
اثر فوتوکاتالیستی پوش شهای تیتانیوم دی اکسید، مبتنی بر تابش اشع هی UV است و بدین وسیله عملکرد آن در فضای بیرونی قابل تنظیم است. در این رابطه رو شهایی وجود دارد که لب هی جذب فوتوکاتالیس تها را در محدود هی قابل رؤیت جابجا م یکند، به طوری که کاربردهایی همچون رنگ آمیزی دیواری ضد قارچ )قارچ کش( بدون استفاده از لام پهای UV مخصوص ممکن م یشود.

panjarehnano12 300x249 مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز2

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۲

 

از پیشرف تهای دیگر کشورها در این زمینه م یتوان به تجاری شدن فناوری فوتوکاتالیستی و نیز تولیدات فوتوکاتالیستی اشاره کرد. از جمله:
شرکت Erlus lotus ، تولیدکننده رن گهای خود تمیز شونده و رن گهای فوتوکاتالیستی ویژه فضاهای داخلی
شرکت هیدروتکت Hydrotecht تولیدکننده انواع کاش ی و سفال نما
شرکت Pilkington Active تولیدکننده شیش ههای مسطح خود تمیز شونده .
شرکت FCN تولیدکننده سنگفر شهای Airclean
پوش شهای هیدرو فوبیک، از خود خواص آ بگریزی نشان م یدهند، به طوری که آب بر روی این سطوح به صورت قطره در م یآید و همراه با خود ذرات گرد و خاک )کثیف( چسبنده را از روی سطوح میشوید. سطوح آبگریز در بخش ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار هستند، چرا که با عملکرد خود در سطوح نما خواص ضد لک )ضد کثیفی(، ضد رسوب، ضد گرافیتی و ضد خوردگی به وجود م یآورند. در حال حاضر انواع مختلف محصولات ویژه آبگریز کردن سطوح نما، در بازار موجود است که اغلب گون ههای کاربردی آن حاوی ترکیبات سیلیکون یا فلوئور هستند و با برچسب آسان تمیز شونده ۲ عرضه میشوند.
برای تولید سیست مهای مرتبط با نمای ساختمان، اغلب از سیست مهای آبی با ترکیبی از عام لهای نانو ذر هی SiO2 ، اتصالات عرضی و فلوئور پلیمرها استفاده م یشود. شرکت Natepero پوش شهای آب بندی متعددی را برای انواع مختلف سطوح نما از قبیل گچ، شیشه، سرامیک یا چوب به صورت تجاری عرضه م یکند که از مثا لهای کاربردی آن م یتوان به خان ههای پیش
ساخته اشاره کرد.
در سطوح آبگریز، با تشکیل میکروساختارهای اضافی و اثر مویرگی منتج از آن، تشکیل قطره تقویت م یگردد و سطوح خواص ابرآبگریزی پیدا م یکنند. این مکانیزم خود تمیزشوندگی را م یتوان در طبیعت و در گیاهانی چون برگ نیلوفر آبی مشاهده کرد که در بازار با نام تجاری )اثر لوتوس ۳( معرفی شده است. رنگ نمای لوتوزان lotusan تولید شرکت Sto ، که از سال ۱۹۹۹ در بازار موجود است، در حال حاضر در رنگ آمیزی بیش از ۳۰۰۰۰۰ بنا به کار گرفته شده است. در بخش ساختمان، خصوصاً در کلیه سطوح نمای خارجی که تحت بار مکانیکی کمتری باشند، استفاده از اثر خود تمیز شوندگی جالب توجه است. روش مذکور که به تقلید فنی از اثر خود تمیز شوندگی در طبیعت م یپردازد، محدودی تهایی را در جنب ههای علمی و اقتصادی خود نظیر پایداری نشان م یدهد، چون نگهداری و پایداری خواص میکروساختاری سطوح تحت تأثیر عوامل محیطی و به خصوص با اعمال بار مکانیکی بیشتر )بر روی سطوح( مسلماً دشوارتر است

 

– See more at: https://winset.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-2/#sthash.lhPKvvFq.dpuf

نوشته شده توسط مدیر سایت

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۱

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۱

کاربرد نانو در صنعت پنجره

کاربرد نانو

nanopangerh941222 300x270 مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز1

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۱

پتانسیلهای نوآوری فناوری نانو در صنعت ساخت و ساز

فناوری نانو به عنوان یک فناوری کلیدی و بین رشت های، فرص تهای زیادی را جهت تقویت رقابت در صنعت ساخت و ساز نظیر ساخت و ساز سری عتر، منعط فتر، مطلو بتر، پایدارتر و مقرون به صرف هتری را فراهم کرده است؛ و زمین ههای کاربردی این فناوری، تقریباً در تمام بخشهای ساختمان شامل اسکلت، طراحی نما، مهندسی ساختمان )سیستمهای ساختمانی( و طراحی داخلی را شامل میشود. کنترل خواص مواد در مقیاس نانو و نیز کنترل اثرات فیزیکی و شیمیایی مربوطه، تولید مصالح ساختمانی چندمنظوره با کارایی بالا را ممکن م یسازد، که این امر باعث ایجاد ارزش افزوده، افزایش دوام، کیفیت و پایداری محیط زیست م یشود. قابل ذکر است این فناوری کاربرد وسیع و چشمگیری در احداث زیرساخ تهای اصلی نظیر سدها، راهها، پلها و کانا لها و… دارد.

۱- ملزومات صنعت ساخت و ساز

صنعت ساخت و ساز برای مدتی طولانی تحت تأثیر رقابت در هزین هها بوده است. با توجه به شرایط رقابتی و نیز متغیرهایی نظیر تغییرات جمعیتی، شرایط آب و هوایی و رقابت در عرص هی بین  المللی صنعت ساختمان سازی در دراز مدت نیاز به نوآور یهای متعدد و انطباق دائم با نیازهای مشتری دارد.
یکی از چال شهای اصلی در صنعت ساخت و ساز، بازسازی ساختما نهای تجاری و مسکونی موجود از نظر کارایی انرژی است. به عنوان مثال تقریبا ۸۰ درصد ساختما نهای موجود بیشتر از دو برابر ساختما نهای جدید گرما مصرف میکنند.

بنابراین، نیاز به مدیریت انرژی و سیست مهای عایق حرارتی و همچنین منابع انرژی بهینه و تجدید پذیر (مانند فتوولتائیک) در سطح بالایی قرار دارد. چال شهای دیگری که صنعت ساخت و ساز در آینده با آ نها مواجه م یشود عبارتند از:
۱-  ترکیب عملکردها و حفظ ارزش بخ شهای مختلف ساختمان: برای مثال نمای چندمنظوره، که دما و نور مطلوب را ایجاد
م یکند و ه مزمان در برابر خوردگی، حمل هی قارچ یا ضربات شدید از بنا محافظت م یکند.
۲- برطرف نمودن نیازهای رو به رشد مشتریان )آسایش مشتری( در زمین هی طراحی و آسایش مسکن و نیز حذف اختلالاتی
همچون آلودگی، سرو صدا، رطوبت و یا بوی نا مطبوع.
۳- ایجاد ساز ههای ایمنی محور با توجه به افزایش خطرات زیست محیطی و تروریستی.
۴-  صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه با تولید مصالح ساختمانی ویژه و نیز ساخت و ساز و بهره برداری از زیرساخ تها و
ساختما نهای مسکونی.
۵-  اختصاص اولویت به آموزش و تحصیلات تکمیلی به عنوان پیش نیاز نوآوری
۶- جهانی کردن مقررات علیرغم متفاوت بودن در مناطق مختلف با رویکرد نیاز بازار.
فناوری نانو، م یتواند مشارکت قابل توجهی را در پاسخگویی به این نیازها داشته باشد.

۲- بازارها و زنجیر هی ارزش

صنعت ساخت و ساز یکی از مه مترین بخ شهای صنعت در جهان با ویژگ یهای منطق های مشخص است که باعث ایجاد ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی و موجب اشتغال ۷ درصد در سراسر دنیا گردیده است. بتن ساختمانی از نظر حجم کالاهای تولیدی بهوسیل هی انسان بیشترین حجم را در دنیا به خود اختصاص داده است. به طور مثال ارزش ساخت و ساز در آلمان سالانه حدود ۲۳۰ میلیارد یورو است و بیش از یک میلیون نفر در این کشور در بخش ساخت و ساز شاغل هستند. تقریباً نیمی از حجم ساخت و ساز در حال حاضر جهت حفظ و بازسازی ساختما نها به کار م یرود. نکت هی مهم در پیاده سازی موفقیت آمیز نوآوریهای فناوری نانو در بخش ساخت و ساز، کار شبک های کلیه فعالان در مجموعه زنجیر هی ارزش است.

این موارد شامل تولید مواد اولیه و تولید مصالح ساختمانی، طراحی و اجرای ساختمان، بخش مشتریان (مشتریان دولتی و خصوصی)، بخش مالی (شرک تهای بیمه، وام دهندگان) و بخش دولتی (پژوهش و مقررات) است. نوآوری در ساخت و ساز، با توجه به شرایط مقررات و نیز روند اجتماعی رایج و تحولات مربوط به بخش عرضه و تقاضا، نیاز به هماهنگی میان تمام ذینفعان مرتبط دارد.
استراتژ ی تجاری سازی در حوز هی فناوری نانو، باید با نیازهای ساختمان سازی منطبق باشد. بنابراین حمایت از پژوه شها، تولیدکنندگان و کاربران محصولات نوآورانه ضروری به نظر م یرسد.

نهادهای قانو نگزار م یتوانند برای بهر هوری انرژی در ساختما نها دستورالعم لهایی را تدوین کنند که تأثیر مهمی بر اجرایی شدن این نوآوری دارد؛ مانند استفاده از فناوری فتوولتائیک (این فناوری در آلمان اکنون یک بخش صنعتی پویا را تشکیل میدهد).
اطلاع رسانی و آموزش به مجریان ساختمان، در خصوص فرص تها و برخورد حرف های با مواد و فناوری جدید دارای اهمیت زیادی است. همچنین ایجاد نمون ههای موردی موفق و ایجاد طر حهای پایلوت، برای جلب اعتماد مشتری و تثبیت فناوریهای جدید در بازار نیز ضروری است.

nanopangarh12 248x300 مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز1

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۱

تأثیر فناوری نانو در حوز هی ساخت و ساز، عمدتا در مراحل اولیه زنجیر هی ارزش به ویژه در حوز هی شیمی ساخت قابل
توجه است. مانند:
۱-  مواد بتنی خود متراکم که به واسط هی افزودن یهای بهینه بر پایه عام لهای پلیمر در مقیاس نانو ایجاد م یشوند
۲- ( بتن با کارایی بالا )بتن فوق قوی( به واسط هی بهینه سازی ساختار دانه
۳- ( سیستم عایق بندی کارآمد از جنس نانو مواد متخلخل با رسانایی گرمایی حداقل و با انعکاس یکنواخت
۴- ( رنگ نمای مقاوم در برابر کثیفی و آلودگی دارای ساختار نانو

۳- اطمینان بخشی و حمایت از مصرف کننده
اقتصاد فناوری نانو در بخش ساختمان ارتباط تنگاتنگی با آگاهی از خطرات نانومواد دارد. اخیرا مباحثی در مورد خطرات انسانی و زیست محیطی نانوذرات، در رسان هها و بین مردم صورت گرفته است. اگر چه در حال حاضر شواهد قوی مبنی بر وجود خطر وجود ندارد، ولی اطلاع در مورد تأثیرات احتمالی زیست محیطی و بهداشتی ناشی از انتشار نانوذرات باید توسعه یابد و فقدان دانش م یتواند موانعی را برای تجاری کردن محصولات شیمیایی فناوری نانو به وجود آورد.

با این حال برای پاسخگویی به سوالات بدون پاسخ باید با ایجاد پایگاه اطلاعات، داد ههای موجود را جم عآوری نمود تا بدین صورت ریسک توسعه و نیز ریسک مالی برای شرکتهای درگیر کاهش یابد. شناسایی خطرات بالقوه نانو مواد، تا حد زیادی به اجتماع مربوط بوده در نتیجه یک وظیف هی دولتی است.

 

nanopangarh1222 300x230 مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز1

مقاله کاربرد نانو در صنعت پنجره و ساخت و ساز۱

 

برای اجتناب از آسی بهای متصور و عدم اطمینان مصرف کنندگان، نتایج مذکور دربار هی عوارض و تأثیرات نانو ذرات بر سلامت و محیط زیست و تحلیل آ نها به صورت شفاف و هدفمند، ضروری است.

تنها از این طریق م یتوان به یک پذیرش طولانی مدت در عموم و نزد کاربران نانومواد جدید و محصولات وابسته به آن، دست یافت. فعالی تهای جاری در زمین هی استاندارد سازی در حوز هی فناوری نانو و نیز ایجاد پوش شهای شفاف و با کیفیت برای محصولات فناوری نانو، میتوانند سهم مهمی در ایجاد اطمینان دائمی مشتری داشته باشند.

 

مثال موردی «جادوی نانو »

در ماه مارس سال ۲۰۰۶ و در کشور آلمان، دو اسپری آب بندی از شرکت Fa. Kleinmann به دلیل خطرات اثبات شده از بازار خارج شدند: مواد آب بندی جادویی حمام و توالت نانو و نیز مواد آب بندی جادویی شیشه و سرامیک نانو. موسسه ی فدرال ارزیابی خطرآلمان ۳، بیش از ۷۰ مورد مشکلات جدی بهداشت و درمان پس از استفاده از محصولات خانگی گزارش نمود. مبتلایان، که از ترکیبات اسپری استنشاق کرده بودند، از مشکل تنفسی شکایت داشتند. این رویداد توجه رسانه های بین المللی را به خود جلب کرد و گمانه زن یهایی دربار هی ارتباط احتمالی اثرات مضر ناشی از کاربرد نانومواد مطرح شد.
بررس یهای BfR به وضوح نشان داده است که این محصول دارای هیچ نانو موادی نیست و به این ترتیب اختلالات بهداشت و درمان به واسط هی سایر اجزای ترکیبی ایجاد میشود. در این مورد از واژه ی نانو در محصولات، برای مقاصد تبلیغاتی استفاده شده بود.

هرچند حدس در مورد خصوصیات مضر نانو مواد در این نمون هها را م یتوان به صراحت رد کرد، ولی مثال مذکور به دو مسئله مشخص در ارتباطات عمومی با نوآور یهای فناوری نانو اشاره دارد: در حال حاضر هیچ محدودیت قانونی برای استفاده ی عمومی واژه ی نانو در تولیدات وجود ندارد. برای مصرف کنندگان این مسئله شفاف نیست که چنین محصولاتی تحت کاربرد فناوری نانو ساخته شده است یا نه و کدام یک از ویژگ یهای محصولات باید با واژ هی نانو مرتبط باشد و چه ویژگیهای نوآورانه یا احتمالا خطرناک از چنین محصولاتی واقعا نشان داده شده است.
در حال حاضر بح ثهایی در مورد ارائه گواهی کیفیت مربوط به فناوری نانو ب همنظور حمایت از مصرف کننده و شفافیت بازار در حال انجام است. علاقه و توجه رسان هها به اخبار منفی و حوادث مرتبط با فناوری نانو بسیار بالا است. از این رو لازم است نهادهای متولی اقدامات متقابل و اطلاع رسانی در مورد حوادث پیش رو را اعمال نمایند. لذا میتوان با ریسکهای واقعی فناوری نانو در مراحل اولیه مقابله کرد، ولی باید با سوءظ نهای ب یاساس، مثل آنچه در مورد Magic-Nano گفته شد، برای جلوگیری از بی اعتبار شدن سایر زمین ههای فناوری، به سرعت مقابله کرد.
گزار شهای رسان های اغلب به قیاس بین آزبست و نانو مواد م یپردازد. آزبست، یک نام کلی برای سیلیس معدنی الیافی طبیعی است که به دلیل خواصی چون مقاومت بالا و مقاومت در برابر حرارت (عایق حرارتی) و اسید و به عنوان یک عایق حرارتی مطلوب (عالی)، مدت زمان زیادی است که به عنوان «فیبر معجزه » معروف بوده است و کاربردهای فنی گسترد های را از جمله در صنعت ساختمان داشته است. به دلیل خطرات بهداشتی ناشی از آزبست استفاده از آن امروزه در بسیاری از کشورها و در اتحادیه اروپا ممنوع شده است.

خسارات و ضررهای ناشی از آزبست در مبتلایان به دلیل نادیده گرفتن علائم هشدار دهنده در مورد خطرات بهداشتی فقط در ایالات متحد هی امریکا برای بیمه گران بیشتر از ۱۳۵ میلیارد دلار هزینه در برداشته است.

در سال ۱۹۰۰ بیماری آزبستوزیس۴ کشف شد. در سال ۱۹۴۳ سرطان ریه در نتیج هی آلودگی آزبست به عنوان یک بیماری شغلی ۵ شناخته شد و از ۱۹۷۰ الیاف آزبست رسما به عنوان ماد هی سرطا نزا ارزیابی شد. اما با این وجود تا سال ۱۹۷۹ طول کشید تا اولین محصول آزبست (آزبست اسپری) ممنوع شود و به دنبال آن محدودی تهای بیشتری به وجود آمد و از ۱۹۹۰ در اتریش
و ۱۹۹۳ در اکثر کشورهای اروپایی، کاربرد آزبست به طور کامل ممنوع شد.
روشن است که مواردی مثل آزبست در زمین هی فناوری نانو نباید تکرار شود. فرص تهای بسیار خوبی برای اجتناب از این قبیل خطرات وجود دارد؛ چرا که حتی مراحل ابتدایی برای پژوه شهای اولیه از خطرات سم شناسی ممکن (بالقوه) بهوسیله ی نانو مواد صورت گرفته است که مقامات نظارتی از آن آگاه هستند. همچنین در حال حاضر روشن است که خواص سمیت آزبست، بر پای هی ساختار الیافی میکرو مقیاس آن است که آسی بهای سلولی و واکن شهای التهابی را سبب میشود. با استفاده از نانو مواد جایی برای ترس از امکان ایجاد اثرات مشابه در سمی بودن این رابطه باقی نمی ماند.

– See more at: https://winset.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88/#sthash.WOACRf83.dpuf

نوشته شده توسط مدیر سایت

توری پلیسه ای پنجره UPVC

توری پلیسه ای پنجره UPVC

tooriupvc 300x206 توری پنجره دوجداره UPVC

توری پنجره دوجداره UPVC

توری ضد حشرات قابل نصب در درب و پنجره های UPVC دارای قابلیتهای منحصر به فردی نسبت به انواع مشابه می باشد. این نوع توریها در سه نوع ثابت ، لولایی و رولینگRolling عرضه می گردند . جنس توریهای استفاده شده از UV-Fiberglass بوده و دارای یک سال گارانتی می باشند . توریهای ثابت قابلیت بازشدن نداشته و تنها در هنگام شستشو قابل جدا شدن از فریم می باشند . توریهای لولایی مانند یک پنجره بازشو معمولی بوسیله لولا قابلیت بازشدن را دارند .

 

توری پلیسه ای پنجره UPVC

 

این نوع توری نسل جدید توری های پنجره دوجداره UPVC می باشد که به صورت مکانیکی در جهت چپ و راست (افقی) حرکت می کند. این توری از جنس فایبر گلاس بوده که هیچ گونه دوده، چربی و گرد و غبار را به خود نمی گیرد و به دلیل جنس توری نیازی به شستشو نداشته و در صورت نیاز به تمیز کردن تنها با یک جارو برقی تمیر می شود. این نوع توری دارای یک قاب محافظ بوده که در هنگام عدم نیاز به توری در آن قاب جمع می شود که در شکل زیر مشاهده می کنید.

 

 

– See more at: https://winset.ir/%d8%aa%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-upvc/#sthash.SnqzVmCJ.dpuf

1 2