پیش نیاز نصب پنجره های یوپی وی سی چیست؟

فریم انتظار با قوطی آهنی با ضخامت حداقل mm30 × ۶۰ که به صورت تراز و بدون خمیدگی و پیچیدگی در محل نصب پنجره ها نصب گردیده است. یا سطح سنگ تراز که پنجره ها بر روی آن قرار می گیرد. البته قوطی آهنی ارجح تر است و نصب پنجره ها سریعتر و تمیزتر بر روی آن صورت می گیرد. در صورت ایجاد فریم انتظار باید در نظر داشته باشیم پیچ نصب حداقل ۲ سانتی متر در فریم آهنی فرو می رود. گاه مشاهده می شود که داخل فریم انتظار را با سیمان پر می کنند این موضوع موجب جلوگیری از فرو رفتن پیچ در فریم می شود و ممکن است مانع اتصال صحیح و محکم پنجره به فریم شود در ضمن علاوه بر اینکه زمان نصب را طولانی می کند هزینه نصب را نیز بالا می برد. در صورتی که در نظر دارید داخل فریم انتظار را پر نمایید بهتر است از فومهای مخصوص نصب استفاده نمایید. البته در فریم های توکار هیچ لزومی به پر کردن فریم نیست. در فریم های روکار از قبیل فریم های فرانسوی یا فریمهایی که در طبقه های اول ساختمان به منظور نصب حفاظ روکار نصب شده اند برای جلوگیری از انتقال دما پر کردن فریم با فوم تاحدودی از انتقال دما و صدا از طریق فریم جلوگیری می کند البته باید در نظر داشت که این فوم ها قابلیت اشتعال داشته و درجاها و زمانهایی که احتمال آتش گرفتن آنها می باشد نباید استفاده شوند. به طور مثال اگر پس از پرکردن فوم در فریمها به منظور نصب حفاظ جوشکاری شود احتمال آتش گرفتن فوم و خروج دود از منافذ فریم وجود دارد.

فریم انتظار با قوطی آهنی با ضخامت حداقل mm30 × ۶۰ که به صورت تراز و بدون خمیدگی و پیچیدگی در محل نصب پنجره ها نصب گردیده است. یا سطح سنگ تراز که پنجره ها بر روی آن قرار می گیرد. البته قوطی آهنی ارجح تر است و نصب پنجره ها سریعتر و تمیزتر بر روی آن صورت می گیرد. در صورت ایجاد فریم انتظار باید در نظر داشته باشیم پیچ نصب حداقل ۲ سانتی متر در فریم آهنی فرو می رود. گاه مشاهده می شود که داخل فریم انتظار را با سیمان پر می کنند این موضوع موجب جلوگیری از فرو رفتن پیچ در فریم می شود و ممکن است مانع اتصال صحیح و محکم پنجره به فریم شود در ضمن علاوه بر اینکه زمان نصب را طولانی می کند هزینه نصب را نیز بالا می برد. در صورتی که در نظر دارید داخل فریم انتظار را پر نمایید بهتر است از فومهای مخصوص نصب استفاده نمایید. البته در فریم های توکار هیچ لزومی به پر کردن فریم نیست. در فریم های روکار از قبیل فریم های فرانسوی یا فریمهایی که در طبقه های اول ساختمان به منظور نصب حفاظ روکار نصب شده اند برای جلوگیری از انتقال دما پر کردن فریم با فوم تاحدودی از انتقال دما و صدا از طریق فریم جلوگیری می کند البته باید در نظر داشت که این فوم ها قابلیت اشتعال داشته و درجاها و زمانهایی که احتمال آتش گرفتن آنها می باشد نباید استفاده شوند. به طور مثال اگر پس از پرکردن فوم در فریمها به منظور نصب حفاظ جوشکاری شود احتمال آتش گرفتن فوم و خروج دود از منافذ فریم وجود دارد.

کارفرما در هنگام نصب در و پنجره های upvc و پس از آن به چه مواردی باید دقت کند؟

 • از رگلاژ بودن پنجره ها و درها مطمئن شوید.
 • به آب بندی یونیتها دقت کنید. پس از بسته شدن نباید به هیچ وجه نور یا هوا عبور کند.
 • دستگیره ها را امتحان کنید که براحتی بسته و باز شود و کلید خورها حتما قفل شوند.
 • شیشه ها سالم باشد و هیچگونه ترک ریز بر روی آنها دیده نشود.
 • درپوش برروی سوراخها، آبچکان و لولاها وجود داشته باشد.
 • برچسب روی پروفیل حداکثر سه ماه پس از نصب برداشته شود.
 • نقطه نرمینگی پروفیلها حدود 81 درجه سانتیگراد می باشد. بنابراین از عدم مجاورت شعله، لامپ، سیگار، فندک و وسایل گرمازا مطمئن گردید.
 • این محصول در مقابل اسید و باز مقاوم می باشد با این حال جهت اطمینان، برای شستن محلهایی که در مقابل نور مستقیم خورشید است حتی الامکان از محلولهای قلیایی استفاده فرمایید.
 • درقسمت های باز شو در پشت فریم قسمت آبچکان تعبیه شده است. از مسدود نشدن این محل اطمینان حاصل فرمایید.
 • پنجره های دوجهته این قابلیت را دارد که با آچار آلن براحتی رگلاژ شود نحوه انجام این کار را از مسئول نصب سوال فرمایید.
 • مراقبت فرماییدکه دستگیره درهای کلیدخور به این شکل قفل می گردد که ابتدا دستگیره کاملا به سمت بالا چرخانده شود سپس کلید را بچرخانید.

حداکثر سالی یک بار و فقط محلهایی که مسئول نصب مشخص می کند روغن کاری کنید

 • از رگلاژ بودن پنجره ها و درها مطمئن شوید.
 • به آب بندی یونیتها دقت کنید. پس از بسته شدن نباید به هیچ وجه نور یا هوا عبور کند.
 • دستگیره ها را امتحان کنید که براحتی بسته و باز شود و کلید خورها حتما قفل شوند.
 • شیشه ها سالم باشد و هیچگونه ترک ریز بر روی آنها دیده نشود.
 • درپوش برروی سوراخها، آبچکان و لولاها وجود داشته باشد.
 • برچسب روی پروفیل حداکثر سه ماه پس از نصب برداشته شود.
 • نقطه نرمینگی پروفیلها حدود 81 درجه سانتیگراد می باشد. بنابراین از عدم مجاورت شعله، لامپ، سیگار، فندک و وسایل گرمازا مطمئن گردید.
 • این محصول در مقابل اسید و باز مقاوم می باشد با این حال جهت اطمینان، برای شستن محلهایی که در مقابل نور مستقیم خورشید است حتی الامکان از محلولهای قلیایی استفاده فرمایید.
 • درقسمت های باز شو در پشت فریم قسمت آبچکان تعبیه شده است. از مسدود نشدن این محل اطمینان حاصل فرمایید.
 • پنجره های دوجهته این قابلیت را دارد که با آچار آلن براحتی رگلاژ شود نحوه انجام این کار را از مسئول نصب سوال فرمایید.
 • مراقبت فرماییدکه دستگیره درهای کلیدخور به این شکل قفل می گردد که ابتدا دستگیره کاملا به سمت بالا چرخانده شود سپس کلید را بچرخانید.

حداکثر سالی یک بار و فقط محلهایی که مسئول نصب مشخص می کند روغن کاری کنید

cantact us
Image is not available
Image is not available
Winset
راه های ارتباطی با وین ست
Image is not available

کارخانه و دفتر مرکزی:

رشت- کیلومتر ۴جاده تهران- روبروی نمایشگاه بین المللی فرش گیلان- جنب پمپ بنزین- خیابان نور (وین ست)

آدرس پستی کارخانه و دفتر مرکزی: رشت- کیلومتر ۴جاده تهران- روبروی نمایشگاه بین المللی فرش گیلان- جنب پمپ بنزین- خیابان نور (وین ست)

Instagram - Telegram - Facebook

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Sat - Thu / 9AM - 5PM
ارتباط با ما
cantact us
Image is not available

کارخانه و دفتر مرکزی:

رشت- کیلومتر ۴جاده تهران- روبروی نمایشگاه بین المللی فرش گیلان- جنب پمپ بنزین- خیابان نور (وین ست)

Instagram - Telegram - Facebook
winsetupvc@gmail.com
Image is not available
Sat - Thu / 8AM - 18PM
Image is not available
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com