مشخصات فنی پنجره

 

فضای تولید

 

.1 رعایت فاصله 75 سانتیـمتر ما بین پلها در قفـسه بنـدی .2 ایجاد فاصله چیدمان از کف زمین در صورت نبود قفسه

.3 ایجاد سطح تراز برای چیدمان پروفیل .4 در صورت انـــبارش پروفیل در فــضای باز بصورت موقــت باید حتماً سقــف بصــورتی اجرا شود که در هیچ ساعــتی از طول شبانه روز پروفیل در معرض تابش آفتاب قرار نگیرد و همچنین پوششی جهت جلوگیری از تماس آلودگی های محیطی

و باران استفاده شود.

.5 انبارش پنجره بصورت ایستاده و با زاویه مناسب در محیطی سرپوشیده و دور از تابش آفتاب و عدم مجاورت با آلودگی ها

.6 ایجاد دمای محل تولید حداقل 15 درجه سانتیگراد

( پروفیل می بایست 24 ساعت قبل از برش و جوش در این دما قرار گیرد. ) .7 ناساینده بودن سطح میزهای مونتاژ و چرخ دستی حمل پروفیل

.8 جلوگیری از انتقال آلودگی و کثیفی مانند اثرات برش گالوانیزه بر روی پروفیل یو پی وی سی

( توصیه می شود برش گالوانیزه خارج از سالن تولید انجام شود. )

مونـتــاژ

رعایت نکات فنی ذیل در مونتاژ در و پنجره ها الزامیست :

پروفیل و متعلقات :

 

.1 ساخت قاب در و پنجره با ابعادی بزرگتر از شاخه های تولیدی شرکت ویستابست به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

.2 تعبیه دو عدد شیار تخلیه آب در هر بخش قاب از داخل پروفیل

نکته : منظور از قاب، هر پروفیلی اعم از فریم، سش و مولیون که به عنوان چهارچوب اصلی پنجره ساخته شده است، می باشد.

.3 تعبیه شیار تخلیه آب در پروفیل میانی ثابت (مولیون) افقی زیر بازشو ( هم راستا با شیار تخلیه فریم در نمای بیرون ) نکته: برای مولیونهای استاتیکی که در جهت افقی استفاده می شوند نباید شیار تخلیه آب تعبیه شود

.4 رعایت فاصله شیار تخلیه از گوشه داخل قاب با رعایت تقارن ( از هر طرف 3 تا 10 سانتیمتر )

پروفیل و متعلقات :

 

.5 تعبیه شیار تخلیه آب از نمای بیرون قاب ( شیار تخلیه بیرون و داخل حداقل 2/5 سانتیمتر با هم فاصله داشته باشند:)

تا عرض 60 سانتیمتر یک عدد در وسط قاب تا عرض 200 سانتیمتر دو عدد در کناره های قاب

تا عرض 300 سانتیمتر سه عدد ( تقارن حفظ شود. ) به همین ترتیب به ازای هر 100 سانتیمتر افزایش عرض،

یک شیار اضافه شود.

.6 قاب در بیرون بازشو نمی بایست شیار تخلیه داشته باشد.

.7 تعبیه شیار تخلیه آب در لنگه بازشو ( همانند بند4 )

نحوه تعبیه شیار تخلیه در پروفیل های ویستابست مطابق کاتالوگ فنی

پروفیل و متعلقات :

.8  استفاده از گالوانیزه یکپارچه در ضلع دستگیره ( استفاده از گالوانیزه چند تکه و یا جوش داده شده در هیچ ضلعی

از در و پنجره مجاز نمی باشد. )

نکته : الزم است جای دستگیره در و پنجره بر روی پروفیل گالوانیزه پانچ گردد. .9  استفاده از گالوانیزه با ضخامت ورق حداقل 1/5 میلیمتر

.10استفاده از گالوانیزه با ابعاد استاندارد پروفیل های ویستابست در تمامی اضالع مطابق کاتالوگ فنی نکته : پیشنهاد می گردد برای در و پنجره های با ابعاد بزرگ که دارای مولیون می باشند جهت جلوگیری از لرزش زیاد و

مقاومت در برابر فشار باد (ساختمان های بلند مرتبه) از مولیون استاتیکی استفاده شود.قاب کوتاه قاب کشویی میانی ثابت

.11 محل پیچ گالوانیزه دقیقاً بر روی تار خنثی پروفیل انجام شود، که روی تمامی پروفیلها با خطی مشخص گردیده است. .12 رعایت طول گالوانیزه در پروفیل یو پی وی سی ( از هر طرف قسمت زهوار، یک سانتیمتر کوتاهتر باشد. گالوانیزه

پروفیل میانی ثابت (مولیون) از هر طرف 6 میلیمتر کوتاهتر باشد. )

.13 رعایت فاصله پیچ های گالوانیزه برروی پروفیل یو پی وی سی ( از ابتدای پروفیل 15 سانتیمتر و فاصله بین دو پیچ

برای پروفیل سفید در نهایت 40 سانتیمتر و برای پروفیل رنگی در نهایت 30 سانتیمتر )

.14 استفاده از نوار درزبندی با جنس EPDM و نقشه استاندارد ویستابست .15 استفاده از نوار درزبندی یک تکه به نحوی که درز نوار در ضلع افقی باال باشد ( یک قطره چسب بین دو سـر نوار

زده شود. ) .16 مسـیر عبور نوار درزبنـدی بین پروفیل میانی ثابت (مولیون) و سایر پروفیل ها با فرز انگشـتی باز شـود و یا مـحل تالقی

بریده و چسـب زده شود.

الستیک دو منظوره

16-0101 : فنی کد

.17 استفاده از کانکتور استاندارد ( جنس زاماک و نقشه ویستابست )

نکته : توصیه می شود برای نصب کانکتور به فریم از پیچ M6 استفاده شود.

 

.18 تنظیم ابزار پروفیل میانی ثابت (مولیون) به گونه ای که اختالف سطح بین دو پروفیل ایجاد نشود.

.19 نصب کانکتور روی مولیون به نحوی باشد که کامالً به مولیون چسبیده و هیچ درزی بین کانکتور و مولیون ایجاد نشود.

.20 کنترل کیفیت زهوار شیشه به نحوی که هیچ درزی در نمای داخلی ایجاد نشود.

.21 استفاده از قالب های جوش ویستابست .22 ابعاد برش پروفیل ها طبق کاتالوگ فنی ویستابست

.23 کنترل تمیزکاری گوشه ها ( پلیسه و زائده ای در نمای داخل و بیرون گوشه وجود نداشته باشد. ) در صــورت تمیــزکاری با تمیـزکن تیغچه ای، قسمت زاویه دار پشت پروفیــل و گوشـه داخلی قاب که محل زهوار

می باشد می بایست با مغار پلیسه برداری شود.

شیار نوار آب بندی در گوشه های قاب با فرز پلیسه برداری شود.

خط جوش گوشه پنجره های لمینیت، حتماً با ماژیک مخصوص رنگ شود. عدم تلفیق پروفیل های ویستابست با سایر پروفیل ها .24 .25

.26 استفاده از زهوار و شیشه متناسب با هم ( طبق جدول ذیل )

یراق آلات :

.27 استفاده از لوالی قابل تنظیم ( لوالی غیرقابل تنظیم به هیچ عنوان مجاز نمی باشد ) .28 استـفاده از لوالی مـیانی یا کیپ مخـفی برای درها و پنجـره های تک حالته با ارتفاع زیاد ( فاصـله بین لـوال و کیپ ها

حـداکثر 80 سانتیمتر و مقابل زبانه از گوشه قاب 10 سانتیمتر )

.29 استفاده از یراق پشتی با توجه به افزایش ارتفاع لنگه بازشوی پنجره ( فاصله بیش از 80 سانتیمتر )

.30 استفاده از یراق کمکی در ضلع افقی با توجه به افزایش عرض لنگه بازشو ( عرض باالی 80 سانتی متر )

.31 یراق آالت مصرفی باید دارای گواهینامه IFT-Rosenheim یا RAL باشد.

.32 استفاده از قفل ایمنی ( قفل تیلت ) در پنجره های دو حالته جهت عدم تداخل در عملکرد بازشو الزامی می باشد.

.33 استفاده از دستگیره های پالستیکی برای هر نوع در و پنجره مجاز نمی باشد. .34 یراق آالت مورد استفاده در بازشوهای یک پروژه ( شامل اسپانیولت، لوال، دستگیره و مقابل زبانه ) بایستی با مشخصات

ذکر شده در قرارداد پروژه تطابق داشته باشد. .35 استفاده از دستگیره دوطرفه برای (سش) پنجره ویستابست مجاز نمی باشد. (چنانچه بازشو پنجره با دستگیره یک طرفه از داخل به جای درب بالکن استفاده شود، باید در پیش فاکتور به عنوان پنجره قید شده و برای خریدار شفاف سازی گردد. )

رعایت نکات فنی ذیل در نصب در و پنجره یو پی وی سی الزامی می باشد :

.1 اندازه گیری ساخت می باید در صورت آماده بودن قاب انجام شود.

تبصره : در صورت درخواست مشتری جهت اندازه گیری و ساخت پنجره قبل از آماده شدن پیـش نیازها، حتما موارد صورتجلسه و

به امضاء مشتری برسد.

.2 ایجاد بادخور جهت تزریق مواد درزبندی، تراز کردن قاب و جلوگیری از تحت فشار بودن پنجره

.3 تعداد فاصله سوراخ های نصب از یکدیگر بستگی به عرض و ارتفاع پنجره ها دارد :

فاصله پیچ های نصب نسبت بهم نباید بیشتر از 70 سانتیمتر باشد.

فاصله سوراخ های نصب در پروفیل سفید از گوشه جوش قاب و کنار پروفیل میانی ثابت (مولیون) 15 سانتیمتر باشد.

فاصله سوراخ های نصب در پروفیل لمینیت از گوشه جوش قاب و کنار پروفیل میانی ثابت (مولیون) 25 سانتیمتر باشد.

.4 تراز و شاقول نمودن قاب پنجره .5 استفاده از درپوش شیار تخلیه در نمای بیرون

.6 استفاده از فیلر، بین قاب و محل نصب با فاصله 2 سانتیمتر از پیچ نصب جهت جلوگیری از تغییر شکل و خمیدگی قاب

تبصره : زیر ستون های عمودی پنجره در بین قاب و محل نصب می بایست فیلر قرار بگیرد.

پروفیل میانی ثابت (مولیون)

.7 بررسی نهایی مواد درزبندی از نظر کیفی ( هوابندی، آب بندی، تمیزکاری )

.8 جداسازی لیبل پشت پروفیل قبل از شیشه گذاری و بالفاصله نظافت پروفیل با یک دستمال مرطوب

.9 قراردادن پل زیر فیلر قبل از فیلر گذاری شیشه .10  فیلرگذاری شیشه های لنگه بازشو مطابق با کاتالوگ فنی