خصوصیات شیشه های دو جداره :

همانطور که از اسم شیشه دو جداره مشخص است دو شیشه جداگانه و به موازات با ضخامت مختلف و یا یک اندازه به هم متصل شده اند .

در قسمت میانی این شیشه ها پروفیل آلومینیومی به کار رفته میشود که فضای خالی بین دو شیشه را  پر کرده که به این پروفیل اسپیسر گفته می شود که با توجه به پروفیل مصرفی و شیشه قابل استفاده ضخامت عرضی این پروفیل تغییر می کند .

فضای خالیه داخل اسپیسر توسط رطوبت گیر یا سلیکاژل پر می گردد .

برای جلوگیری از نفوذ سر و صدا و جلوگیری از انتقال گرما و سرما داخل شیشه های دو جداره گاز آرگون استفاده می شود .

در پنجره های دو جداره به دلیل وجود شیشه دو جداره از نفوذ گرما و سرما و گردو غبار و صدا جلوگیری می شود که در پنجره های تک جداره به دلیل وجود درزهای موجود انرژی  آنها هدر رفته و باعث نفوذ گرد و غبار و صدا می گردد .

وین ست از شیشه های با ضخامت مختلف استفاده می کند که نورم عادی آن شیشه 6*4 ساه می باشد .

استفاده از این نوع شیشه به این دلیل مورد تایید می باشد که از دو ضخامت مختلف بهره برده شده که امکان شکست 30 تا 35 درصد دسیبل صدا در این نوع شیشه وجود دارد .