خدمات خم یو پی وی سی :

از سالیان قدیم تا به امروز به خصوص در معماری ایرانی اسلامی پنجره یکی از مهمترین بخش های نمای ساختمان به شمار می رود . در سالهای اخیر استفاده از طرح های پیچیده در ساخت نجره مورد استقبال معماان و طراحان قرار گرفته است . پنجره های قوس دار ، دایره ای ، نیم دایره ، کمانی ، هلالی ، مسجدی ، سینوسی و … تلفیقی از معماری سنتی و مدرن را به نمایش می گذارد که زیبایی منحصر به فردی را به نمای ساختمان می بخشد . با توجه به قابلیت شکل پذیری پروفیل های یو پی وی سی امکان ساخت اشکال هندسی با تنوع نامحدود فراهم شده است و در این راستا وین ست با استفاده از دستگاههای خم پروفیل یو پی وی سی به ارائه خدمات چه برای مشتریان نهایی و چه برای سایر تولید کنندگان می پردازد .

دستگاه خم یو پی وی سی می تواند بدون آنکهبه ساختار پروفیل آسیب برساند پروفیل های مختلف را به اشکال خاصی تغییر دهد .