اطلاعیه:

با توجه به تکمیل واحد فروش و اداری کارخانه وین ست دفتر مرکزی شرکت به کارخانه نقل مکان کرد لذا از تمامی مشتریان ارجمند تقاضا میشود به محل کارخانه مراجعه نمایند.

مزایای در و پنجره دو جداره..

عایق بسیار خوب صدا (Sound Insulation)

کارشناسان و متخصصان وین ست با استفاده از تکنولوژی خاص توانسته اند با بررسی موقعیت ساختمان و یا اتاق و میزان آلودگی صوتی در آن محل پروفیلی مناسب با شیشه دو جداری انتخاب نمایند
به عنوان مثال برای ایجاد محیطی مناسب جهت استراحت و خواب باید شدت صوت را حدود ۳۰ دسی بل کنترل نمود

عایق بسیار خوب دما (Temperature Insulation)

پنجره وین ست با پروفیل ۳ چمبر و شیشه های دو جداره می تواند تا ۳۵% از اتلاف انرژی و هزینه های سرمایشی و گرمایشی بکاهد. در صورت استفاده از پنجره ویستابست با پروفیل ۵ چمبر و شیشه سه جداره حداقل تا ۶۰% از اتلاف انرژی کاسته می شود.
 نکته: پنجره با پروفیل ۵ چمبر  مناسب برای مناطق سردسیر و گرمسیر طراحی شده است