جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۱۸ خرداد ۱۳۹۶
  • موقعیت انزلی
  • دسته بندی پروژه های ویلایی

توضیحات