جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • موقعیت رشت
  • دسته بندی پروژه های آپارتمانی

توضیحات