جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
  • موقعیت چابکسر
  • دسته بندی پروژه های ویلایی

توضیحات