جزئیات

  • تاریخ بهره برداری ۱۴ تیر ۱۳۹۶
  • موقعیت بندر کیاشهر
  • دسته بندی پروژه های ویلایی

توضیحات