نوشته شده توسط مدیر سایت

معرفی پروفیل ۳ محفظه

معرفی پروفیل ۳ محفظه

معرفی پروفیل ۳ محفظه سری ۶۰ ویستابست که با ۲۵ قالب در شرکت ویستابست تولید می شود.

ضمن معرفی پروفیل سری۶۰ کد فنی و وزن هر مترطول پروفیل به شرح زیر

می باشد:

 1. پروفیل قاب ویستابست frame S-507.01  با وزن هرمترطول ۲۴/۱kg/m
 2. پروفیل قاب بلند  ویستابست frame S-507/18   با وزن ۳۸/ kg/m
 3. پروفیل قاب بازسازی ویستابست Fram 507/09 Renovation با وزن۲۸/۱ kg/m
 4. پروفیل بازشو دکوراتیو پنجره ویستابست sash S-507/02 با وزن ۴۳/۱ kg/m
 5. پروفیل بازشو صاف پنجره  ویستابست sash S-507/16  با وزن ۳۹/۱ kg/m
 6. پروفیل میانی متحرک  ویستابست overhung S-507/05 با وزن ۱۶/۱ kg/m
 7. پروفیل گرد ویستابست bay&bow pole S-507/11   با وزن ۵۶/. kg/m
 8. پروفیل آداپتور ویستابست bay&bow adaptor S-507/10     با وزن ۷۱/. kg/m
 9. پروفیل پنل ویستابست panel S-507/15 با وزن ۸۹/. kg/m
 10. پروفیل کاور ویستابست cover S-507/14 با وزن ۱۴/. kg/m
 11. پروفیل نبشی قاب بازسازی۷۰ Renovation angel S-507/12 با وزن ۴۹/. kg/m
 12. پروفیل نبشی قاب بازسازی۳۶ ویستابست
 13. پروفیل قاب بازسازی۱۰ ویستابست
 14. پروفیل تسمه ۵۶ ویستابست
 15. پروفیل تسمه ۳۰ ویستابست
 16. پروفیل میانی ثابت ویستابست mullion s-507/03  با وزن ۳۵/۱ kg/m
 17. پروفیل میانی ثابت استاتیکی ویستابست
 18. پروفیل بازشو دکوراتیو در ویستابست Door sash S-507/04 باوزن ۷۷/۱ kg/m
 19. پروفیل دربیرون بازشو outside opening door sash s-507/17 باوزن ۷۲/۱ kg/m
 20. پروفیل بازشو صاف در ویستابست glassbead 5mm S-507/07  با وزن ۲۶/. kg/m
 21. پروفیل زهوار شیشه تک جداره glassbead 22 mm S-507/06  با وزن ۱۹/. kg/m
 22. پروفیل زهوار شیشه دوجداره دکوراتیو ویستابست
 • پروفیل زهوار شیشه دوجداره صاف ویستابست
 1. پروفیل قاب توری پشه بند ویستابست Mosquito sash S-507/08 با وزن ۲۶/. kg/m
 2. پروفیل اتصال قاب ویستابست coupling S-507/13 با وزن ۲۹/. kg/m

 

 

 

وین ست نماینده رسمی شرکت ویستا بست کد ۴۳۹

 

پاسخ دهید

نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را وارد کنید بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند